เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้นำคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย  ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของครู  , การสัมมนาวิชาการ ,การแข่งขันกีฬา ,พิธีบูรพาจารย์  เป็นต้น