จัดนิทรรศการ งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566 

📣📣 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 🚩
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2โดยนายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครู รร.บ้านโนนสวรรค์  ได้รับมอบหมายจาก สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566  ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดหนองคาย โดยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำผลการดำเนินงานของโรงเรียนจัดแสดงผลงานอาทิเช่น

  • การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา
  • ผลงาน/รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565
  • โครงการ ส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)
  • โครงการ Coding at School
  • โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
  • โครงการร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  • โครงาน Smart Farm
  • ฯลฯ
    ขอขอบพระคุณ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เยี่ยมชม และให้กำลังใจ แก่คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ในครั้งนี้