เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566  ถวาย ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย