เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกร ชาวไทยยิ่งใหญ่เหลือที่จะคณานับได้ เราต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2. เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้

1) กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

–  พิธีลงนามถวายพระพร

–  พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

–  จัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

2) กิจกรรมเผยแพร่พระคุณแม่ มีการประกวดผลงานนักเรียน  ดังนี้

–  เรียงความพระคุณของแม่

–  วาดภาพ

3)  มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี  2566

4) จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนชนะการประกวด

5) พิธีแสดงความกตัญญูกตเวที

ขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  คณะผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ในวันนี้ครับ

ภาพกิจกรรมวันแม่ กรุณาคลิกที่นี่