ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ครูปรารียา พิมพิสัย (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ดำเนินการ ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม (ครั้งที่ 2) คุณครูปรารียา พิมพิสัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมนาคารัตนบุรี โดยมี นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นประธาน และ ดร.นวลปรางค์ หลักมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง พร้อมด้วยนางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นคณะกรรมการประเมิน ในครั้งนี้