เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้นำนักเรียนเข้ารับรางวัลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น “ครอบครัวคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ช่วงชั้นที่ 1 (ป1-3)การประกวดหนังสือเล่มเล็ก จากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่วงชั้นที่ 3 (ม1-3)การประกวดหนังสือเล่มเล็ก จากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566