เจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

วันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ประธานเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย รองอธิการบดี มจร. นค. ได้ประกอบพิธีเจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ซึ่งก่อสร้างด้วยงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มี พระครูรัตนะรรมโกวิท เจ้าวาสวัดบ้านโนนสวรรค์ , นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถวายการต้อนรับ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย