กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ จาก รร.กุดบงพิทยาคาร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อ จากคณะครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร เพื่อรับทราบถึงแนวปฏิบัติ และผลที่พึงจะได้รับจากการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4-6 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและพี่นักเรียนจากโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ที่มาให้คำแนะนำการศึกษาต่อในครั้งนี้