รับมอบเงินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  พร้อมด้วยคณะครู ได้มอบเงินจาก โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) จำนวน 11 ราย จำนวนทุนละ 1,500 บาท