การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน และได้รับการตรวจเยี่ยมจาก นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ที่เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบ จากการดำเนินการดังกล่าว ตลอดทั้งวัน เหตุการณ์ปกติ ดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย