ร่วมงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 รโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายจาก สพป.หนองคาย เขต 2 ให้นำนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิตของนักเรียน เข้าร่วมงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2567” ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ด้วยดี