เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำโดยนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา พ.ศ.2567 ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูรัตนธรรมโกวิท และคณะสงฆ์วัดบ้านโนนสวรรค์ นำประกอบพิธีสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล และแสดงธรรมเทศนา เกี่ยวกับประวัติความสำคัญของวันวิสาขบูชา หลังจากนั้นมีพิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ และปลูกต้นไม้ ภายในวัดบ้านโนนสวรรค์ หลังเสร็จพิธีท่านพระครูรัตนธรรมโกวิทได้มอบขนมและน้ำดื่มให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี