เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “หุ่นไล่กานานาชาติ FESTIVAL ครั้งที่ 1” ณ ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ระหว่างวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 – วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 20.00 น. ทั้ง 2 วันชม “การยกระดับชาวนาไทย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG”
ชิม ช็อป “ผลิตภัณฑ์ชุมชุน ของดีอำเภอรัตนวาปี” แช๊ะ เช็คอิน “หุ่นไล่กา นานาชาติ”