อบรมเชิงปฏิบัติการ SLC

slccutvdo
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามครงการสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2


กิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนและ คลิปการสอน
กิจกรรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ บน google site

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เกียรติบัตรอบรมตัดต่อวิดีโอ
เกียรติบัตร-googlesite-x