โนนสวรรค์สู้ภัย Covid-19

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมรณรงค์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วย วิธีการง่าย ๆที่ ทุกคนทำได้ (1)ใส่หน้ากากอนามัย (2)ล้างมือบ่อย ๆ (3)งดการเดินทาง (4)รักษาระยะห่าง 2 เมตร (5)กินร้อน ช้อนฉัน (6)งดการสังสรรค์

 

ด้วยความห่วงใยจาก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์