ประกาศ การดำเนินการป้องกัน Covid-19

เรียนผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตัั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และคัดกรองอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง พร้อมลงทะเบียนในระบบไทยชนะ ของ สบค. ซึ่งเป็นไปตามมาตราการ การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส Covid-19 ครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ