อบรมการใช้โปรแกรมวัดผลทางการศึกษา ปพ.5

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนาตาล และโรงเรียนบ้านนาทับไฮ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา ทัศมี รองฯผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.สัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีการอบรมสองหัวข้อ คือ การใช้โปรแกรมวัดผลทางการศึกษา ปพ.5 อัตโนมัติ และการใช้งาน Google App for Education รวมสองวัน