ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง

28 ตุลาคม 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพป.หนองคาย เขต 2  ณ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็ก NT ป.3 สูงกว่าระดับประเทศ 7 ปีซ้อน O-NET ป.6 สูงกว่าระดับประเทศ 4 ปี ซ้อน ชื่นชมการทำงานของคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งครับ ที่ร่วมพัฒนาห้องสมุดไว้ให้ลูก ๆ นักเรียนครับ

12818