ต้อนรับนายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้มีโอกาสต้อนรับนายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี ในการเดินทางมาเป็นประธานการบันทึกรายการเพื่อเผยแพร่ผลงานพื้นที่ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น 1 ใน 5 พื้นที่ ระดับประเทศ ณ ห้อง Studio โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัล Obac Award ให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ครับ