พิธีกรดำเนินรายการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ของสพป.หนองคาย เขต 2

20 ส.ค.2564 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ครับ พิธีกรดำเนินรายการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ของสพป.หนองคาย เขต 2 ของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สพป.หนองคาย เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านแบง