รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

9 กันยายน 2564 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้ารับโล่รางวัล รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จาก ท่าน ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ สพป.หนองคาย เขต 2
241512772_4279430275427646_6263256497696174334_n