เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยโปรแกรม WebeX ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านรองฯอุดมสิน คำมุงคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และ ศน.รามคิณ โทรัตน์ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับมอบหมายจาก เขตพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้ระบบ WebeX ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในยุค NewNormal