ร่วมงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายอภิศร ทิพเสนา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ร่วมกิจกรรมงาน"ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 195 ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาด พศ. 2565 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2565 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยในปีนี้เป็นปีที่ครบ 135 ปี สงครามปราบฮ่อ และเป็นปีที่ครบ 195 ปี เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมกับทุกภาคส่วน จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัด ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ตลอดไป