กิจกรรมทักษะอาชีพ “เพาะเห็ด” โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2