วันที่ 24 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายจาก นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายวิทยา ทัศมี ,นายอุดมสิน คำมุงคุณ และนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ให้นำผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา จัดแสดงเพื่อต้อนรับ การตรวจราชการ ของ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำเสนอข้อมูลต่อ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ภาพกิจกรรม คลิก