ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🚩วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 🚩 🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี นางเอมจิต สาริคาน ครูวิชาการเครือข่ายฯ รัตนวาปี และนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเน้นยำ ความเชื่อมั่น การจัดการเรียนการสอน เรื่องความปลอดภัย อาคาร สถานที่ บริเวณภายในโรงเรียน รวมทั้ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการสร้างความอบอุ่น ระหว่างเด็กนักเรียนและคุณครู แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี 🎀