ประชุมเตรียมความพร้อม ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมฯ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยคุณครูกีรติ ล่ำลือได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจติดตามและประเมินโรงเรียนคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแบง