การประเมินสัมฤทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายจาก สพป.หนองคาย เขต 2 ให้ดำเนินการเป็นสถานที่ต้อนรับ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและฝึกอบรมการจัดทำแฟ้มสะสมงานรูปแบบออนไลน์ ด้วย google site โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก