สพฐ.ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพฯ

21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ให้การต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งนำโดย ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สพฐ. และคณะ เพื่อติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โดยมี นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ,นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต2 ,นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ ซึ่ง นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้นำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และสถานที่ก่อสร้างของโรงเรียนด้วย   ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี้