รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  เด็กหญิงศิริประภา ศรีโบราณ     นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับรางวัล รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมประกวด บทกลอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย