กิจกรรมอบรมเสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่ Newnormal

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับ โครงการพัฒนาเด็ก ซี ซี เอฟ จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมเสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่ Newnormal ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ระดับชั้น ป.4 – ม. 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย