งานประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ พิธีกร พิธีเปิด “งานประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2565” ของอำเภอรัตนวาปี ณ เวทีกลาง ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี