นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในเครือข่ายฯรัตนวาปี(2)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ได้ร่วมนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ตามคำสั่ง สพป.หนองคาย เขต 2 ที่ 353/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 เป็นวันที่ 2 ของการนิเทศของเครือข่ายฯรัตนวาปี ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตาลชุม  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว โรงเรียนนิคมเจริญชัย โรงเรียนบ้านนาชุมช้างและ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากทุกโรงเรียน พร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ