ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัถตกรรมนักเรียน เครือข่ายฯรัตนวาปี ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ได้ประชุมชี้แจง การจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของเครือข่ายฯรัตนวาปี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านโนนสววรรค์

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารในเครือข่ายฯ และคณะครูทุก ๆ โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้