งานศิลปหัถตกรรมนักเรียน เครือข่ายฯรัตนวาปี ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชม และให้กำลังใจ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเด็กนักเรียน ในงานศิลปหัตกกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี การดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
โดยมีการจัดงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ
2.เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติต่อไป ณ รร.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
ติดตามภาพกิจกรรม ได้ที่ https://photos.app.goo.gl/9MTQj8G5CipVKaFc7