การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

🚩 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. 🚩
🎗นายอภิศร ทิพเสนา ปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงาน จัดการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ฯเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะดำเนินการวันทึ่ 26 – 27 เดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช