การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ

🚩วัน 18-19 มกราคม 2566
🎗นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมเป็นคณะทำงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ
🎗โดย มี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับฟัง ผลการจัดทำรายงานแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาและการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบรายงานผลการรับนักเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงาน ณ บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย