เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬาเปตองการกุศล เนื่องในบุญมหาชาติ วัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2566 แข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 30 ทีม และได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจาก นายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี และรางวัลต่าง ๆ จาก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ห้างร้าน ในอำเภอรัตนวาปี ซึ่งรายได้ จะนำถวายวัดบ้านโนนสวรรค์ ต่อไป