การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อรับฟังข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช