ประเมินผลการปฏิบัติงานฯตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ได้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ณ โรงเรียนบ้านนายาง อำเภอรัตนวาปี จากคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงครับ