ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร “รัตนวาปีเกมส์” ปี2566

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา”อำเภอรัตนวาปีเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี

และปฏิบัติหน้าที่ พิธีกรดำเนินรายการ และร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่เปิดสนาม ระหว่างทีม VIP รัตนวาปี และ ทีม VIP โพนพิสัยอีกด้วย