เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำคณะครู และนักเรียน ร่วมกับ อบต.รัตนวาปี  , ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลรัตนวาปี , อสม.บ้านโนนสวรรค์บ้านรัตนวาปี ,อสม.บ้านรัตนวาปี  รณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการรณรงค์ได้เดินตามถนนในหมู่บ้าน และถนนสายหลักของ อำเภอรัตนวาปี ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี