วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำ ขอพร นายอำเภอรัตนวาปี เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ของอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี โดยมีนายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี เป็นประธาน