รับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน”ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มอบหมายให้คุณครูธิภาพร วงคำซาว (ครูผู้ฝึกสอน) นำนักเรียนเข้ารับรางวัล ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน”ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย

  1. เด็กหญิงอรดี ภูแข่งหมอก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  2. เด็กหญิงญาณภัทร สุวรรณวงษ์ รางวัลชมเชย