เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

วันนวมินทรมหาราช มีความสำคัญ คือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แปลว่าวันระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้