ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ครูกีรติ ล่ำลือ (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ดำเนินการ ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม (ครั้งที่ 3) คุณครูกีรติ ล่ำลือ วิชาเอกสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โดยมี นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นประธาน และ นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมช้าง พร้อมด้วยนางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นคณะกรรมการประเมิน ในครั้งนี้