เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนสัย จ.หนองคาย