กิจกรรม รวมพลังเทิดไท้ ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังเทิดไท้ ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของอำเภอรัตนวาปี  โดยมีนายวุฒิชัย ชัยภูวนารถ นายอำเภอรัตนวาปี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอรัตนวาปี ทุกหมู่เหล่า ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการร้องเพลงชาติ และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” พร้อมกันอย่างกึกก้อง เพื่อร่วมแสดงพลัง ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย