เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมงานฌาปณกิจ ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนในชุมชน  โดยได้นำนักเรียนร่วมเสริฟน้ำ และจัดเตรียม จัดเก็บสถานที่ในการประกอบพิธี ณ วัดบ้านโนนสวรรค์