เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาปลอดภัย ด้วยCCTV เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ใช้เทคโนโลยี ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โดยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 12 จุด